Có hình xăm sẽ không được đi nghĩa vụ quân sự?

Back to Tin Tức Back to Tin Tức